“Această carte se scrie cu binecuvântarea Cerului pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra țării noastre și Care cere să aducem mulțumire Lui Iisus pentru patimile suferite de El, de la Naștere până la Judecată” - Părintele Pantelimon 

CARTEA TREZIRII NEAMULUI

Părintele Pantelimon împreună cu Părintele Arsenie Boca și Moș Ilie au început Lucrarea pentru pregătirea Celei De-a Doua Veniri a lui Iisus. Conform mărturisirii Părintelui Pantelimon, România este Noul Ierusalim iar Cea De-a Doua Venire a lui Iisus va fi în România. Mănăstirea „Pacea Lumii” de la Bucium (județ Brașov) este locul ales de Dumnezeu pentru Ziua Judecății. Timp de 15 ani deasupra Făgărașului, pe cer s-a arătat Crucea pe care doar Părintele Arsenie Boca a putut să o vadă și să înțeleagă faptele de credință care au fost cerute din partea poporului român pentru a pregăti Venirea. Timp de aproape 60 de ani s-a lucrat pentru ca acest har care a fost dat poporului român să nu fie luat și dat altui popor. 

Prin curățenia și faptele de credință ale Părintelui Arsenie Boca, ale Părintelui Pantelimon și ale lui Moș Ilie, prin Post, Rugaciune, Liturghii și Sf. Maslu ținute cu sfințenie timp de 33 de ani a fost posibilă realizarea faptelor de credință ca mulțumire pentru suferințele îndurate de Mântuitor: Clopotul pentru jertfa celor 14 000 de prunci uciși de Irod, Racla pentru jertfa tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul (al cărui trup se află în România) și Crucea pentru răstignirea pe Cruce a Mântuitorului. Cu aceste trei fapte de credință a început Lucrarea.  

Faptele de credinţă ale celor trei pot fi văzute: Racla, la Hurez, Clopotul, care are 350 de kilograme, se află tot la Hurez, iar Crucea făcută după modelul celei arătate pe cerul nostru, zi şi noapte, timp de 15 ani, deasupra Făgăraşului, se află în chilia Părintelui Pantelimon. Primul a fost construit Clopotul, în 1962, apoi Racla şi Crucea, tot în acelaşi an. 

 Când a fost sfinţită Racla, la sfârşitul anului 1962, s-au deschis închisorile din România, iar la sfinţirea Crucii s-au deschis toate graniţele şi a căzut Zidul Berlinului. 

Toate demersurile Părintelui Pantelimon pentru continuarea Lucrării cerute de Iisus poporului nostru şi descoperite lui Moş Ilie şi Părintelui Arsenie Boca, au rămas fără răspuns. Părintele Pantelimon îşi doreşte ca această carte să limpezească şi să aşeze în ordine priorităţile comune ale Bisericii cu ale Statului pentru neamul nostru întru mântuire, întru aşezarea într-un singur duh. 

Această carte este pentru toți cei care cred în puterea cuvântului Părintelui Arsenie Boca și este distribuită cu încuvințarea Părintelui Pantelimon care îndeamnă la distribuire. Cartea trebuie să ajungă la cât mai mulți credincioși care să se alăture Lucrării prin faptele lor.


O carte interviu realizată de Daniela Georgescu. Această carte este disponibilă cu încuvințarea Părintelui Pantelimon

Părintele Pantelimon este singura persoană în viaţă care poate mărturisi despre această Lucrare şi despre rostul ei, descoperite lui Moş Ilie şi Părintelui Arsenie Boca, Lucrare la care Sfinţia Sa a fost parte şi martor. Lucrarea a prins contur în anul 1952 şi a continuat pe toată perioada de exil a Părintelui Arsenie Boca, cu toate că Securitatea îl ţinea sub observaţie pe Părintele Arsenie Boca şi pe toţi cei care lucrau cu el. Pentru a comunica, cei trei, Părintele Arsenie Boca, Moş Ilie şi Părintele Pantelimon, erau nevoiţi să facă tot felul de artificii pentru a lucra. „De vorbit prea mult nu era nevoie, pentru că Părintele Arsenie Boca vedea în duh. Ştia când să plece la drum şi când nu, ştia ce să accepte şi ce să nu accepte. Vedea dinainte urmarea”, mărturisește Părintele Pantelimon. 

Din cuprinsul cărții:

Partea I:

 • Misiunea României de pregătire a Celei De-a Doua Veniri a lui Iisus
 • Despre cum Apocalipsa și Psaltirea vorbesc despre această Lucrare
 • Despre cum a fost rânduită Lucrarea de pregătire a Celei de-a Doua Veniri pe Muntele Taborului
 • Despre completările care trebuie aduse Evangheliei
 • Despre cum vorbește Părintele Pantelimon cu Maica Domnului
 • Despre îndreptare și despre cum vine cernerea, dacă nu ne îndreptăm
 • Despre arestările Părintelui Arsenie Boca, ale Părintelui Pantelimon și ale lui Moș Ilie
 • Despre cum l-a vindecat Maica Domnului pe Părintele Pantelimon în închisoare
 • Despre Postul de 40 de zile al Părintelui Arsenie Boca în Muntele Athos
 • Despre cum trebuie dusă lupta


Partea a II-a:

 • Despre cipuri, vaccinuri, cardul de sănătate
 • Canonul de la Maica Domnului pentru pruncii avortați (ce pot face mamele pentru a salva sufletele copiilor avortați)
 • Despre boli (...)


* Un capitol foarte important în partea a II-a a cărții este dedicat femeilor care au făcut avorturi. Maica Domnului a lăsat Canon pentru ca toate mamele să își salveze pruncii avortați și să dea lumină copilului ușurând astfel și mama de păcatul comis. Pruncului avortat i se taie șansa de a se boteza și de se mântui, de aici și păcatul grav al mamei care face avort. Prin acest Canon se salvează sufletul copilului și se ușurează sufletul mamei. Canonul este detaliat în partea a doua a cărții și este dat de Maica Domnului prin Părintele Arsenie Boca și Moș Ilie. 

Partea a III-a

 • Cele 5 rugăciuni insuflate de Duhul Sfânt lui Moș Ilie 
 • Tălmăcirea rugaciunilor insuflate de Duhul Sfânt


„Ce trebuie să înţeleagă cei ai Bisericii este că Moş Ilie şi Părintele Arsenie Boca nu au vorbit de la ei! Şi nici eu nu vorbesc de la mine! Nu au vorbit oamenii, ci a vorbit Dumnezeu prin ei. Şi toată Lucrarea aceasta e dovada iubirii Lui Dumnezeu pentru neamul nostru şi că aici a ales să vină Fiul Său la a Doua Sa Venire. Trebuie să ne rugăm cu toţii pentru această Lucrare Sfântă, iar Dumnezeu, în marea Sa iubire, ne-a dat şi material ajutător, prin Duhul Sfânt. Uite aici, aceste rugăciuni! Am să te rog să le publici la sfârşitul cărţii. Dumnezeu a făcut aceste rugăciuni pentru toţi, deci şi pentru preoţi, pentru a le citi în continuu la acatiste şi la liturghii. Dumnezeu a făcut aceste rugăciuni pentru înfăptuirea acestei Lucrări şi pentru diverse situaţii. Ia citeşte, aici!... De aici în jos! Citeşte-o pe aceasta! Să ştii, toate au fost insuflate de Duhul Sfânt lui Moş Ilie.” - Părintele Pantelimon

Părintele Pantelimon:

”Cartea trebuie să ajungă cât mai repede la popor, ca să ştie ce mare misiune i-a dat Dumnezeu. Eu aşa îmi doresc, să ajungă cât mai repede la popor, pentru că vin vremuri grele şi poporul trebuie să aibă timp să se pregătească. Şi dacă nu va fi publicată prea repede, căci vor fi multe piedici, Dumnezeu tot o va descoperi. Trebuie să avem răbdare, să o scoată El la lumină, când va voi. E luptă grea cu această carte, şi mulţi vor ataca-o, pentru că vorbim despre Dumnezeu şi cei care l-au urmat. Aşa a fost dintotdeauna şi aşa va fi mereu. Vrăjmaşul nu suportă ca cineva să facă fapte plăcute lui Dumnezeu şi va încerca să-l oprească, prin tot felul de piedici. Cei care îl acuză pe Părintele Arsenie Boca pe nedrept, nu se vor lăsa şi vor căuta orice motiv, se vor lega de orice cuvânt, de orice virgulă, ca să atace această carte şi să ne denigreze şi pe noi. Dar noi nu ne speriem şi, chiar de nu va putea fi publicată această carte, ea este testamentul meu.

Toată Lucrarea aceasta e dovada iubirii Lui Dumnezeu pentru neamul nostru şi că aici a ales să vină Fiul Său la a Doua Sa Venire. 

Trebuie să ne rugăm cu toţii pentru această Lucrare Sfântă, iar Dumnezeu, în marea Sa iubire, ne-a dat şi material ajutător, prin Duhul Sfânt. Uite aici, aceste rugăciuni! Am să te rog să le publici la sfârşitul cărţii. Dumnezeu a făcut aceste rugăciuni pentru toţi, deci şi pentru preoţi, pentru a le citi în continuu la acatiste şi la liturghii. Dumnezeu a făcut aceste rugăciuni pentru înfăptuirea acestei Lucrări şi pentru diverse situaţii. Ia citeşte, aici!... De aici în jos! Citeşte-o pe aceasta! Să ştii, toate au fost insuflate de Duhul Sfânt lui Moş Ilie... Nu e glumă! Aici e cuvântul Lui Dumnezeu. Să fii tare atentă cum le scrii! Citeşte-o pe aceasta! 

 D.G.: Ne rugăm la mila bunului Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, la patimile şi la durerile Lui, la Sfânta Treime, la Familia Sfântă, la Maica Domnului, la toţi sfinţii şi îngerii, să vină în ajutorul nostru, la durerile sufleteşti şi trupeşti, să ne ierte, să ne dezlege de toate păcatele pe noi toţi, toată suflarea - vii şi morţi - să ne apere de toate ispitele, de toate primejdiile. Pentru Biserica Lui cea Sfântă, pentru pacea lumii întregi, să ne apere bunul Dumnezeu de bomba atomică. 

 Părintele Pantelimon: Vezi, Dumnezeu a venit şi cu rugăciuni, şi prin rugăciune, toate să se împlinească. Dar ca să se împlinească, trebuie să le citească cineva. 

 D. G.: ...Ne rugăm pentru toţi bolnavii în suferinţă de mai mulţi ani, cu dureri de cap, de nervi, anchilozaţi şi de toate bolile cunoscute şi necunoscute, să primească de la bunul Dumnezeu ajutor. încă ne rugăm ca, prin puterea Sfintei Cruci, toate duhurile necurate care au intrat în oameni, animale, porci şi toată făptura vie şi moartă... Şi moartă?! Nu adormită? 

 Părintele Pantelimon: Păi, da, şi moartă, pentru cei care au murit neîmpăcaţi. Dumnezeu vrea ca, prin rugăciuni, biserica să-i scoată vii. Ea are putere să facă asta. 

 D.G.:... departe bărbătească şi femeiască să iasă, să se depărteze pentru totdeauna şi să nu aibă nicio putere asupra lor (duhurile necurate). Ne rugăm bunului Dumnezeu să primească rugăciunea noastră, pentru patimile Domnului nostru Iisus Hristos, durerile şi rănile Lui de pe Cruce, suferinţele Maicii Domnului, cuvintele Domnului arătate în Sfânta Evanghelie, pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli şi Sfinţilor Părinţi, cu puterea Sfintei Cruci, să izgonească toate duhurile necurate din sufletele oamenilor - vii şi morţi - de când s-a unit sufletul cu trupul, pentru Biserica Lui cea Sfântă şi împărăţia Lui Dumnezeu. Şi încă ne rugăm să ne dăruiască iertare şi dezlegare tuturor - vii şi morţii - care nu au împlinit poruncile bunului Dumnezeu şi ale Sfintei Biserici, după cum arată cărţile sfinte, ca să aducem mulţumire pentru binele şi ajutorul ce ni s-a dat şi toate rugăciunile ce se vor face să le primească bunul Dumnezeu pentru ajutorul nostru. Amin! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru! Slavă Ţie! ”


Extrase din carte:

Despre Moș Ilie și Lucrarea începută de Părintele Arsenie Boca și Părintele Pantelimon în anul 1952:

D.G.: Sfinția Voastră, vorbiți-mi despre Moș Ilie. Ce fel de om era și care a fost misiunea sa legată de împlinirea acestei “Lucrari Sfinte”, cum ați numit-o adesea? 

Părintele Pantelimon: Moș Ilie era un om simplu, de la țară. Lui I s-a dat și I s-a descoperit pecetea apocaliptică. Lui i-a descoperit Dumnezeu tot ce urmează să se întâmple. Cu ajutorul lui Moș Ilie s-a făcut un Clopot pe care scrie “ Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți oameni și vă plecați!”. Acest clopot a fost construit în memoria celor 14.000 de prunci uciși de Irod, care este primul eveniment important după nașterea lui Hristos. Acest Clopot va răsuna așa de tare, că va chema toate neamurile la credință. 

Al doilea este legat de Sfântul Ioan Botezătorul, care a pregătit Calea Sa, “ cel mai mare om născut din femeie” . El spunea despre Iisus că: “Iată, acesta e Mielul Lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii” . Pentru a marca importanța acestui moment, eu am avut ca sarcină să construiesc o Raclă din lemn în care urmează să fie așezat trupul Sfântului Ioan Botezătorul, înainte de a Doua Venire. 

Al treilea moment este Răstignirea. Adică Crucea. Știe toată lumea că înainte de Judecată vine crucea. Și ea a venit. Semnul crucii e semnul pregătirii, că Ziua e aproape. Pentru a trezi în poporul român greutatea jertfei Mântuitorului și pentru a vedea noi cât de mult ne iubește Dumnezeu, Părintelui Arsenie Boca i s-a descoperit de către Mântuitorul crucea apărută pe cerul nostru 15 ani de zile. Pentru a o vedea, trebuia post și rugăciune, viață curată și plăcută Lui Dumnezeu, de aceea nu oricine a putut să vadă crucea. I s-a descoperit apoi că trebuie să construiască o cruce, placată cu aur, după modelul crucii pe care a văzut-o pe cer timp de 15 ani de zile. Toate acestea le-a pregătit Părintele Arsenie Boca cu Moș Ilie și cu mine pentru că fără fapte, credința e moartă. Și așa cum spuneam, aici la noi se pregătește, aici vine Mântuitorul pentru Judecata lumii. 

 (...) Cu asta s-a pornit această Lucrare: Clopotul, Racla și Crucea.

D.G.: Părinte, postul lui Moș Ilie a făcut parte din “Lucrarea sfântă de pregătire a Celei De-a Doua Veniri” alături de celelalte: Racla, Clopotul, sfintele liturghii, masluri și Crucea, pe care Părintele Arsenie Boca a vazut-o 15 ani pe cerul nostru? 

Părintele Pantelimon: Apăi, de aia spun, noi toți trebuie să-I aducem mulțumire lui Iisus pentru toate câte Le-a suferit de la iudei în cei 33 de ani ai săi, pentru tot ce a suferit pentru noi bunul Iisus și pentru că a ales ca neamul românesc să-I pregătească Cea De-a Doua Venire. Vezi, El a ales ca poporul român să-L găzduiască și să-L primească cu toți îngerii, când va coborî în Slava Sa pe tronul de pe care va Judeca lumea. Noi trebuie să facem exact ce ne-a cerut: jertfă de mulțumire! Și pentru asta, Dumnezeu ne-a arătat în felul acesta ce trebuie să facem să-l înfruntăm pe Anticrist. 

Și totul pleacă de la mulțumirea adusă Lui Iisus, care nu trebuie să înceteze. Drept mulțumire la mulțumirea adusă, Iisus ne-a arătat apoi toate: cum să facem Clopotul, ca jertfă pentru sângele celor 14.000 de copii uciși de Irod. Moș Ilie l-a făcut numai în post și în rugăciune. Și altă misiune a fost ridicarea a trei mânăstiri, una la Bucium, una în Basarabia și la Sâmbăta, cum a cerut Apostolul Petru pe Tabor. Noi trei avem poruncă să ne rugăm să câștigăm Basarabia. Pe mine Moș Ilie m-a trimis la Sinai, în 1956, la doi ani după începerea Lucrării, la Sfânta Ecaterina, unde este o mânăstire cu trei altare, ca model pentru cea care trebuia să o construim la Bucium. Slujbele se făceau după rânduiala de la Ierusalim. La altar, fiecare slujea separat, fiecare cu vasele lui, și primii slujeau ortodocșii, apoi catolicii și protestanții. Dar, dintre toate, Biserica ortodoxă e capul Adevărului! Și asta se va vedea, dacă se va construi catedrala de la Bucium. Dumnezeu vrea ca lumea să asculte și să vadă cele trei feluri de slujbe ca să poată să facă diferența, pentru a alege potrivit cu voința și dragostea lor pentru Adevăr. 

 O altă suferință a Lui Iisus, pe care noi trebuie să o scoatem la lumină și să îi aducem mulțumire pentru ea, e tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Dumnezeu ne-a dat nouă sfânta misiune să ne ocupăm de trupul său și să-i facem Raclă. La fel, numai în post și rugăciune! Nimeni în lume nu știe unde este trupul Sfântului Ioan Botezătorul. Tot în chip de mulțumire pe care trebuie să o aducem Mântuitorului pentru răstignirea Sa și ridicarea păcatelor noastre, Dumnezeu ne-a ales pe noi și ne-a ales pe noi și ne-a dat puterea să ținem slujbele și să facem Crucea. Slujbele au fot în sarcina mea. Trebuia să le țin 33 de ani, dar ultimii trei ani și jumătate nu am mai putut sluji. Nu am mai fost lăsat. Liturghia nu se face oricum, ci numai unde e rânduit să fie făcută, dar acolo nu am mai fost lăsat, la Ghighiu. Nu știu, poate altă dată am să-ți spun cum am ajuns să nu mai slujesc. Să nu smintim! Însă, am reușit să facem Racla pentru “cel mai mare proroc și om născut din femeie”. El a arătat Calea, el L-a botezat! Noi am făcut Racla, în semn de mulțumire. Dacă nu făceam Racla, rușii lui Stalin ne cucereau și ne dezbinau. Acum nu mai eram un popor. 

(...) trebuie să continuăm Lucrarea de mulțumire adusă Lui Iisus de Părintele Arsenie Boca și Moș Ilie în numele poporului român, pentru pătimirea Sa pentru noi. Dumnezeu ne-a dat nouă această misiune, acest dar, pentru că iudeii s-au lepădat de El. Iar noi suntem neamul căruia i s-a dat darul luat de la iudei. Spune Iisus: “Voi lua de la voi acest har și-l voi da altui neam care să-mi aducă mulțumire.” Eee, acel neam despre care vorbea Iisus este neamul românesc, iar mulțumirea noastră a început cu cele trei fapte pe care ți le-am spus : Clopotul, Racla, Crucea. La care s-au adăugat Postul Moșului Ilie, Slujbele și Maslurile pe care ar fi trebuit să le țin 33 ani. Iar Biserica are ca sarcină să lumineze poporul pentru Ziua Judecății. Să înțeleagă că Dumnezeu cere de la noi să-I aducem mulțumire pentru tot ce a pătimit pe pământ. Și vrea de la noi fapte. Iar faptele făcute până acum de Părintele Arsenie Boca și de Moș Ilie și de mine sunt dovedite în biserică, le punem în fața poporului, pentru Ziua Judecății! Dar întâi punem în fața poporului faptele care au marcat esențial viața Mântuitorului pe pământ și apoi faptele noastre, ca mulțumire pentru jertfa de sânge a pruncilor, a Sfântului Ioan Botezătorul și a Lui Iisus. 


Despre Biserica de la Bucium:

Părintele Pantelimon: Trebuie să rămână scris despre Biserica și catedrala de la Bucium! Ai scris? Scrie! E important! Eu le-am arătat cum trebuie să fie biserica. Pentru că acolo va veni Sfântul Ioan Botezătorul la a Doua Venire a Mântuitorului. Trebuie să facă o panglică de aur pe care trebuie să scrie: „Această Mănăstire este pentru Pacea Lumii Întregi!”. 


Despre Părintele Arsenie Boca: 

D.G.: La un moment dat, Părintele Arsenie spunea: „Eu am mai fost acolo şi ştiu unde mă duc. Şi de acolo, vă ajut mai mult”. Din câte am priceput eu, Părintele a fost răpit în Duh? Până la al câtelea Cer? 

Părintele Pantelimon: Da, a fost răpit în Duh! El trăia în trup, dar sufletul lui era în Rai! Iar lui i-a dat Dumnezeu să cunoască şi cele vechi şi cele noi. 

D.G.: Până la al câtelea cer, Sfinţia Voastră? 

Părintele Pantelimon: Până la Tronul Mântuitorului! Nu a spus el: „Ştiu unde mă duc! Şi de acolo, vă ajut mai mult!?” E clar! Ne-a dat toate dovezile! 

Prin Părintele Arsenie Boca vorbea Mântuitorul. El cunoştea atât Vechiul, cât şi Noul Testament şi ne-a vorbit nouă despre completările înţelesurilor lor. Ca şi Mântuitorul, el se uita la tine şi ştia tot ce ai pe suflet şi ce gândeşti. Nu-i puteai ascunde absolut nimic! Pentru că vedea tot! El era peste noi! El a fost luminat şi pentru Vechiul şi pentru Noul... . în timp ce, Moş Ilie vorbea de cele ale Sfârşitului, doar despre Timpul de pe Urmă, căci prin el vorbea Sfântul Ioan Evanghelistul, căruia i s-a spus să scrie tot ce aude şi ce vede. Iar ei nu se cunoşteau! Aşa a rânduit Dumnezeu să ajungă să lucreze împreună un om cu carte, Părintele Arsenie Boca şi cu unul fără carte, Moş Ilie.Şi aici mai scrie aşa: „şi s-au petrecut toate sub corectarea lui Ioan Evanghelistul!” 

D.G.: Au mai fost şi alţi apostoli? 

Părintele Pantelimon: Nu. Îi scris că tot ceea ce s-a petrecut, s-a făcut sub corectarea Sfântului Ioan Evanghelistul, care a vorbit prin Moş Ilie! Pentru că nu puteai să stai în faţa Sfântului, te ardea lumina lui! Era nevoie de un om care putea să ducă această grea misiune a Postului de 33 de ani, cu rugăciune. Un om bătrân şi fără carte a dus această sarcină atât de grea! Şi pentru că noi păcătoşii nu puteam să comunicăm cu Sfântul Ion Evanghelistul, pentru că era în Duh şi ne ardea, ni l-a dat Dumnezeu pe Moş Ilie. Moş Ilie putea să-l vadă şi să vorbească cu el! Prin el a lucrat Sfântul Ioan Evanghelistul şi i-a arătat: „aici faci aşa, aici aşa”. ...Nu vorbea Moşul, vorbea Sfântul Ioan Evanghelistul! Ca să se dovedească şi aici, că tot printr-un om lucrează Dumnezeu, ca şi prin Iisus! înţelepciunea e mare! Ţi-am mai spus! în Lucrarea noastră este vorba de ceea ce a spus Iisus de la început, prin proroci. Până la Naştere, Dumnezeu a lucrat prin proroci, şi acum, tot aşa. Iisus a zis: „Mă duc să vă pregătesc loc...”, apoi: „Şi am să vin să vă răsplătesc”. „Cum Mă vedeţi că mă duc, aşa am să vin la Ziua Judecăţii”. Şi până la Naştere, toate prorocirile s-au împlinit! Aşa se vor împlini şi cele de după Naştere, până la Judecată, prin proroci ca Moş Ilie. ”

(...)

Mănăstirea Pacea Lumii - sat Bucium, jud. Brașov. Locul ales de Dumnezeu pentru Cea De-a Doua Venire a lui Iisus.

Alte link-uri cu informații despre această Lucrare citiți în Obiectiv Ortodox și Formula AS. Vor urma interviuri televizate și materiale care să informeze poporul român despre minunatul har cu care a fost binecuvântat. Vă rugăm să distribuiți!

© 2016 | Cartea Trezirii Neamului - o carte interviu realizată de Daniela Georgescu